امروز دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 - Sun 05 20 2018
اخبار سایت :

نمای مرکز

07 خرداد 1390


Read More...

مرکز علمی کاربردی کا...

16 مرداد 1391


Read More...

حضور دانشجوی مرکز ، ...

16 اسفند 1395


Read More...

نمای مرکز

مرکز علمی کاربردی کا...

حضور دانشجوی مرکز ، ...

ثبت نام در مرکز

جلسه دوم توجیهی کارورزی 

ردیف درس مدرس تعداد دانشجویان تاریخ توجیهی دوم ساعت
1 کارورزی 1-2 اردشیر شایان فر 43 1397/02/24 18-19
2 کارورزی 2 بهروز عباسی 6 1397/02/26 17-18
3 کارورزی 1 سمیرا نوروز پور 3 1397/02/25 17:30-18
4 کارورزی 2 علیرضا ابراهیمی نسب 15 1397/02/25 15:30-16:30
5 کارورزی 1 فهیمه صفی خانی 4 1397/02/25 18-20
6 کارورزی 2 مهدی جانی 10 1397/02/28 08-10
7 کارورزی 1-2 کیوان معصومی 20 1397/02/24 17-19
8 کارورزی 1 مرتضی نظری منفرد 7 1397/02/25 16-17
9 کارورزی 2 بهناز صبوری راد 5    
10 کارورزی 2 نسیم طاهر بهرامی 6 1397/02/25 18-20
11 کارورزی 2 علی مرتضی قریه علی 14 1397/02/25 17-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****کلیه کلاس ها مورخه 97/01/14 برگزار میگردد****

رشته های مرکز برای ثبت نام بهمن 96