امروز سه شنبه, 03 بهمن 1396 - Tue 01 23 2018

معاونت

امروز همه به دنبال علم هستند و کسی که علم بیشتری دارد پر طرفدارتر است و در جامعه محبوب تر.کسانی که حرف

استقلال زده اند و قرار است  آزاده و با هویت زندگی کنند اگر در عرصه علم کم بیاورند هیچ کس طرفدار آنان نیست.

روز های حضور : دوشنبه/چهارشنبه/پنج شنبه/جمعه /ساعت 8:30 الی 17

بهزاد رشوند