امروز سه شنبه, 04 مهر 1396 - Tue 09 26 2017

معاونت

امروز همه به دنبال علم هستند و کسی که علم بیشتری دارد پر طرفدارتر است و در جامعه محبوب تر.کسانی که حرف

استقلال زده اند و قرار است  آزاده و با هویت زندگی کنند اگر در عرصه علم کم بیاورند هیچ کس طرفدار آنان نیست.

روز های حضور : سه شنبه/چهارشنبه/پنج شنبه/جمعه /ساعت 9 الی 16

حمیدرضا آذربایجانی