امروز دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 - Sun 05 20 2018

فارغ التحصیلان

نام ونام خانوادگی  عنوان رشته نیمسال ورود وضعیت مراجعه جهت تسویه انتقال به استان دریافت گواهی از استان
زهره حسن بیکی نقشه کشی صنعتی نیمسال اول 91-92    فارغ التحصیل *    
علیرضا آقا علی مارنانی   نیمسال اول 92-93    فارغ التحصیل *    
صادق   مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال اول 92-93    فارغ التحصیل *    
اکرم قدیری مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال اول 92-93    فارغ التحصیل * *  
مجید    نیمسال اول 92-93    فارغ التحصیل * *  
الهام یاری   نیمسال اول 93-94    فارغ التحصیل      
علیرضا حسین پور خالصی حل اختلاف نیمسال اول 93-94    فارغ التحصیل      
محمد صادقی کاردانی فنی برق-برق صنعتی نیمسال اول 93-94    فارغ التحصیل * * *
مهدی صدقی کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری نیمسال اول 93-94    فارغ التحصیل      
سید یعقوب حسینی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال اول 93-94    فارغ التحصیل      
   محمدپور   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل      
بهنام نوری الموتی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * * *
محسن آرامون   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * *  
مرتضی شفیعی حقوق اصناف نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * * *
حسین الله یاربیگی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل      
ثریا سلطانی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * * *
                                                               یوسفلی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * *  
امیرحسین کسمائی میرمیران 10/10/1996 نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل      
جواد حافظی پور   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل      
حمید ذاکری فلاح   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل      
جلال باباخانی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل      
اسمعیل حجتی پور   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل      
امید بابا   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل      
علیرضا یزدان جو   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * *  
سحر آجوربندی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل      
فرشید قادری   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل      
محمدجواد باقری   نیمسال دوم 92-93    فارغ التحصیل      
محمدرضا ابوترابی   نیمسال دوم 92-93    فارغ التحصیل      
زهرا طیبا   نیمسال دوم 92-93    فارغ التحصیل      
محمد نوروزی کاردانی فنی برق-برق صنعتی نیمسال دوم 92-93    فارغ التحصیل      
لیلا مردانی نودهی   نیمسال دوم 92-93    فارغ التحصیل      
مرتضی فتوحی   نیمسال دوم 92-93    فارغ التحصیل *    
امیر علی ابراهیمی فناوری اطلاعات نیمسال دوم 93-94    فارغ التحصیل      
علیرضا زبردست جیرندهی شبکه گسترده نیمسال دوم 93-94    فارغ التحصیل      
محمد   کاردانی فنی برق-برق صنعتی نیمسال دوم 93-94    فارغ التحصیل      
مرضیه کوگیرچگینی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال دوم 93-94    فارغ التحصیل * * *
مجید اسدی   نیمسال دوم 94-95    فارغ التحصیل      
کاظم کرمی     فارغ التحصیل      
امین شیری     فارغ التحصیل *    
امیرحسین خلیلی حقوق ثبتی          
موسی عاقبتی خرارودی   نیمسال اول 90-91    فارغ التحصیل      
اکبر اسدی   نیمسال اول 91-92    فارغ التحصیل      
فائزه رحیم زاده مینائی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال اول 91-92    فارغ التحصیل      
مهیا نیک پسند   نیمسال اول 91-92    فارغ التحصیل      
مهدی بقائی فر کاردانی فنی برق-برق صنعتی نیمسال اول 92-93    فارغ التحصیل      
سیده سارا عصمتی کپته مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال اول 92-93    فارغ التحصیل      
سیما شهبازی پاشاکی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال اول 92-93    فارغ التحصیل      
فاطمه پوردوست مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال اول 92-93    فارغ التحصیل      
محمدرضا ماماقانی   نیمسال اول 93-94    فارغ التحصیل      
محمد مددخانی کاردانی حقوق شورا نیمسال اول 93-94    فارغ التحصیل      
بدهکار رحیمی کاردانی شورا حل اختلاف نیمسال اول 93-94    فارغ التحصیل      
امید بابا   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل   *  
محمد نعمتی   نیمسال اول 94-95    معرفی به استاد      
نرگس بیژنی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * *  
محسن صبوری   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * * *
مجید زارعی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * *  
علی بیگدلی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * *  
وحید آمدی حقوق اصناف نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل      
کامران حبیبه وند   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * *  
ابوالفضل فلاح آتانی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل      
سهیلا فلاح حسینی 9101759077 نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل *    
سجاد قاسمی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * *  
علیرضا محمدی عمارلوئی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * * *
ابوالفضل محمدی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل      
علی خلیلی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * *  
محمود قاسمی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * *  
هاشم رحمتی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * * *
جعفر اسکندری   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل      
علیرضا پیشدادیان   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل      
بهروز قدم خانی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل   *  
محسن خوشنود 96/10/1 نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * *  
محسن نعمتی اصل   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * * *
سیدعلی کهربائی مهندسی شبکه های کامپیوتری نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل      
حمید رحیمی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * * *
مهرداد یارکه سلخوری مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * *  
مهدی شیری مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * *  
امیرحسین حجتی پور مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * * *
الهام محبی مهریا مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * *  
علی اصغر ایوبی اروشکی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * * *
محمدرضا شافعی   نیمسال اول 96-97    فارغ التحصیل      
ندا طغرائی   نیمسال دوم 91-92    فارغ التحصیل      
محمد علی خلیلی   نیمسال دوم 91-92    فارغ التحصیل * *  
مرتضی رفیعی نژاد شهر بجاری کاردانی فنی برق-برق صنعتی - پودماني نیمسال دوم 91-92    فارغ التحصیل * *  
جواد بخشی   نیمسال دوم 91-92    فارغ التحصیل      
جلال خلیلی   نیمسال دوم 92-93    فارغ التحصیل      
علی کوهستانی   نیمسال دوم 92-93    فارغ التحصیل      
اسماعیل محمدبیگی   نیمسال دوم 92-93    فارغ التحصیل * *  
جواد صادقی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات   فارغ التحصیل * * *
نسرین دهقان نژاد مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ] فارغ التحصیل      
سارا عباسی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال دوم 92-93    فارغ التحصیل * . *
قربانعلی عسگری نصیب   نیمسال دوم 93-94    فارغ التحصیل   * *
بهرام افشار حقوق اصناف نیمسال دوم 93-94    فارغ التحصیل      
احمد بختیاری کاردانی مشاور حقوقی اصناف نیمسال دوم 93-94    فارغ التحصیل      
یدالله تاروردی فیشانی   نیمسال دوم 93-94    فارغ التحصیل      
محمدرضا شهسواری کاردانی فنی برق-برق صنعتی نیمسال دوم 93-94    فارغ التحصیل * * *
امید چگینی 96/10/1 نیمسال دوم 93-94    فارغ التحصیل * *  
مسعود شکیبائی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال دوم 93-94    فارغ التحصیل * * *
ولی شهسواری   نیمسال دوم 94-95    فارغ التحصیل * * *
قربان غفوری   نیمسال دوم 94-95    فارغ التحصیل * * *
محسن قنبری   نیمسال دوم 94-95    فارغ التحصیل      
مهدی اسلامی کارشناسی حقوق ثبتی نیمسال دوم 94-95    فارغ التحصیل * *  
علی اصغر ایوزخانی   نیمسال دوم 94-95    فارغ التحصیل * *  
فاطمه رحمانی   نیمسال دوم 94-95    فارغ التحصیل * *  
سمیرا سلطانی       * *  
علیرضا رضائی   نیمسال اول 92-93    فارغ التحصیل * *  
حسن هاشمی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل      
مجید  ابراهیمی   نیمسال دوم 94-93    فارغ التحصیل * * *
محسن  خشنود       * *  
علی بابائی   نیمسال اول 94 -93 فارغ التحصیل * * *
امید بابا   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل      
فرج اله امیری مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال اول 91-92    فارغ التحصیل      
مجتبی ولی زاده   نیمسال اول 93-94    فارغ التحصیل      
میثم پیری نژاد مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال اول 93-94    فارغ التحصیل      
مرتضی قدیری   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل      
حسین غلامحسینی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * *  
عاطفه نجارها مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل      
احسان کاظم لو شورای حل اختلاف نیمسال دوم 91-92    فارغ التحصیل      
ابراهیم محبی کاردانی فنی برق-برق صنعتی - پودماني نیمسال دوم 91-92    فارغ التحصیل      
ابراهیم مقدم زآبادی کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری - پودماني نیمسال دوم 91-92    فارغ التحصیل      
حامد بیک محمدی   نیمسال دوم 92-93    فارغ التحصیل      
مجتبی حسینی غیاثوند   نیمسال دوم 92-93    فارغ التحصیل      
سوری میرزائی   نیمسال دوم 92-93    فارغ التحصیل      
علیرضا سلطانی   نیمسال دوم 92-93    فارغ التحصیل      
جواد طاهری   نیمسال دوم 93-94    فارغ التحصیل * *  
محمدجواد حسینی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال دوم 93-94    فارغ التحصیل      
سارا درکوند مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال دوم 93-94    فارغ التحصیل      
محسن نعمتی   نیمسال دوم 94-95    فارغ التحصیل      
الناز فشالنجی کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی نیمسال اول 91-92    فارغ التحصیل * *  
فرشته عزیزی دیماندول کاردانی فنی برق-برق صنعتی نیمسال اول 92-93    فارغ التحصیل   *  
معصومه حیدری مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات نیمسال اول 92-93    فارغ التحصیل * *  
حسین قربانی کاردانی حرفه ای حقوقی نیمسال اول 93-94    فارغ التحصیل      
میثم ملکی زاده   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * *  
مجید صالحی 96/10/7 نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * *  
حبیب اله علی نسائی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل   * *
کامران کریمی پاشاکی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * * *
احمد طارمی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل   *  
امید یعقوبی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * * *
میثم قدیری   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * * *
ازاد زارعی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل * *  
پریسا نجفی لیاولی   نیمسال اول 94-95    فارغ التحصیل   *  
منصور یوسفی   نیمسال اول 96-97    فارغ التحصیل * * *
رضا کریمی   نیمسال دوم 93-94    فارغ التحصیل *    
محمدرضا حجی مانی مهندسی مکانیک ماشین افزار نیمسال دوم 93-94    فارغ التحصیل * * *
یوسف عبدی شیخلری کارشناسی حقوق ثبتی نیمسال دوم 94-95    فارغ التحصیل * *  
آرش علی پور 96/10/1   فارغ التحصیل * *  
حسین مردعلی     فارغ التحصیل * *  
علی دین محمدی شورای حل اختلاف نیمسال اول 93-94 فارغ التحصیل * * *