امروز سه شنبه, 04 مهر 1396 - Tue 09 26 2017

برگزاری کارگاه ایرانی فرانسوی

برگزاری کارگاه ایرانی فرانسوی گذر عطارد از مقابل خورشید توسط دانشکده فیزیک دانشگاه یزد.


19 و 20 اردیبهشت95

جهت کسب اطلاعت بیشتر

http://www.irna.ir