امروز دوشنبه, 29 آبان 1396 - Mon 11 20 2017

برگزاری کارگاه ایرانی فرانسوی

برگزاری کارگاه ایرانی فرانسوی گذر عطارد از مقابل خورشید توسط دانشکده فیزیک دانشگاه یزد.


19 و 20 اردیبهشت95

جهت کسب اطلاعت بیشتر

http://www.irna.ir